Top 3: Promocja

202,95 zł -26% 149,99 zł
SANI ŻEL 10KG
119,00 zł -33% 79,99 zł
WAPOSEPT HAND 5L
31,90 zł -37% 19,99 zł
WAPOSEPT 1L

Kategorie

Newsletter

Bądź zawsze dobrze poinformowany o ważnych zmianach, nowych produktach lub usługach oraz specjalnych ofertach w naszym sklepie. Zapisz się na darmowy biuletyn już teraz.

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.

Dlaczego warto kupować detergenty w większych opakowaniach?

2019-02-13

Jeżeli zwracamy uwagę na aspekty ekonomiczne i ekologiczne, warto kupować środki czyszczące w większych opakowaniach. Podczas produkcji takich opakowań potrzebna jest mniejsza ilość tworzywa i etykiet. Emitowana jest mniejsza ilość CO2. Dzięki temu takie detergenty są zdecydowanie tańsze i przyjazne dla środowiska.

Środki myjące w dużych opakowaniach są niedrogie. Przede wszystkim dzięki obniżeniu kosztów ich produkcji, transportu i przechowywania. Ekonomiczność możemy zauważyć nie tylko wybierając proszki do prania, pasty do zębów, papiery toaletowe i szampony, ale i profesjonalne środki czystości. Mają długi okres przydatności, więc będziemy mogli korzystać z nich w miarę naszych potrzeb, bez martwienia się, że zaraz się skończą.

Ponadto skoncentrowane preparaty o dużej pojemności są ekologiczne. Nie produkuje się bowiem wtedy tak dużej ilości opakowań, które trzeba potem zutylizować, ale też ogranicza się zużycie energii potrzebnej do ich wytworzenia oraz, co za tym idzie, emisję CO2. Te czynniki mają niebagatelne znaczenie dla naszego środowiska. O ile w domu nie zawsze mamy miejsce, by przechowywać duże opakowania detergentów, o tyle w zastosowaniu profesjonalnym nie stanowi to zazwyczaj problemu.

Różnica jednostkowa w cenie jest naprawdę widoczna. Kupując ten sam detergent w rozmiarze XXL, możemy sporo zaoszczędzić. – Bycie eko może się firmie sprzątającej opłacać. Nie tylko dlatego, że wydamy mniej na detergenty. Niektóre korporacje wybierając partnera stawiają nie tylko na cenę, ale i odpowiedzialne podejście do środowiska – tłumaczy Przemysław Kosacz prezes zarządu firmy Wapolchem oferującej profesjonalne środki czystości. Kosacz podkreśla, że jego klienci coraz częściej pytają o produkty nie zawierające fosforanów i elementów ropopochodnych.

Szkodliwość fosforanów

Fosforany są związkami chemicznymi, pochodnymi kwasu fosforowego. Możemy do nich zaliczyć sole i estry kwasu foliowego. Skoncentrowane kwasy fosforowe są stosowane w nawozach dla produkcji rolnej. Fosforany są używane do specjalnych okularów, lamp sodowych, do produkcji stali i w wojsku (bomby zapalające, przesiewacze dymu itp.). Wykorzystywane są też w materiałach pirotechnicznych, pestycydach, pastach do zębów i detergentach.

W oceanach stężenie fosforanów jest bardzo niskie. Między innymi dlatego, że w słonych wodach te związki chemiczne lepiej się rozkładają. Natomiast w rzekach i jeziorach może występować większa ilość fosforanów, co przyczynia się do nadmiernego wzrostu glonów (eutrofizacja wód).

Nie pozostają też bez wpływu na organizm człowieka. Zbyt duże ich stężenie może powodować problemy zdrowotne, takie jak uszkodzenie nerek i osteoporoza. Niestety te związki chemiczne są nagminnie dodawane do nawozów i detergentów. Znajdziemy je nawet w wielu produktach spożywczych, takich jak ser, kiełbasy i szynki.

Europa odchodzi od fosforanów lub znacząco redukuje branże, w których można je wykorzystywać. Włochy, Belgia, Czechy, Niemcy i Holandia już przyjęły prawo mające na celu zmniejszenie zawartości fosforanów w detergentach lub zakazujące ich wykorzystania. W Polsce do takich rozwiązań wciąż jeszcze daleko. Gdy spojrzymy na rynek detergentów do prania, okaże się, że w naszym kraju tylko 15% z nich nie zawiera fosforanów. To najgorszy wynik w całej wspólnocie!

Opakowania zgodne z ADR

Wapolchem swoje preparaty sprzedaje w opakowaniach z polietylenu dużej gęstości (HDPE lub PEHD) z oznaczeniem UN. Oznacza to nie tylko zachowanie bezpieczeństwa w transporcie, ale to, że mogą zostać poddane recyclingowi.

Dobre opakowania zapewniają maksymalną ochronę zawartości. Wszystkie elementy, które go tworzą, powinny być integralne. Zwracajmy uwagę też na to, by opakowania były odpowiednio certyfikowane.

Jeśli opakowanie przeznaczone jest do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami Umowy ADR, musi posiadać trwałe i czytelne oznakowanie. Powinno być ono widoczne (m.in. mieć odpowiednie wymiary, proporcjonalnie do wielkości opakowania). Oznakowanie powinno składać się z następujących elementów: symbol ONZ dla opakowań, znak UN, kod opakowania, obciążenie przy próbie na spiętrzanie, literę, określającą grupę pakowania, datę produkcji, największą dopuszczalną masę brutto, pojemność w litrach, znak państwa autoryzującego, jednostkę certyfikującą, masę własną opakowania, numer certyfikatu i symbol producenta, a także ciśnienie próbne.

Naniesione oznakowanie musi być odporne na różne warunki atmosferyczne. Na opakowaniu możemy również znaleźć nalepki ostrzegawcze, przedstawiające potencjalne zagrożenie. Musi się też na nim znaleźć właściwa nazwa przewozowa towaru. Powinny być tam też strzałki kierunkowe, na dwóch przeciwległych bokach. Na opakowaniu może się także znaleźć znak dla materiałów zagrażających środowisku.

Opakowania powinny być wytrzymałe i dobre jakościowo. Muszą zapewniać skuteczną ochronę towaru.

Profesjonalne środki czystości zgodne z REACH

REACH jest podstawą europejskiego prawodawstwa w branży chemikaliów od 20 lat. Jego celem jest poprawa ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Rozporządzenie REACH nakłada na producentów środków chemicznych obowiązek określenia oceny ryzyka, związanego z ich środkami. REACH zapewnia też bardziej szczegółowe informacje na temat substancji chemicznych przekazywane w całym łańcuchu dostaw w formacie karty charakterystyki. Regulacja jest bezpośrednio związana z rozporządzeniem związanym z klasyfikacją, oznakowaniem, a także pakowaniem substancji i mieszanin (CLP).

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka i zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio chronieni i otrzymują wszystkie niezbędne informacje, wskazówki i szkolenia na temat bezpiecznego stosowania chemikaliów w miejscu pracy.

- Przywiązujemy do tego dużą wagę i staramy się zawsze zrozumiale tłumaczyć kupującym, w jaki sposób korzystać z naszych produktów – zaznacza Przemysław Kosacz. – Nasze środki są bezpieczne, stężenie substancji czynnej jest tam jednak zdecydowanie wyższe niż w domowych detergentach – dodaje, podkreślając, że warto kupować środki chemiczne w wiarygodnych miejscach. Jeśli okaże się, że pracownik firmy sprzątającej dozna jakiegoś uszczerbku w czasie pracy, zatrudniający go może mieć poważne problemy, jeśli korzysta z niesprawdzonej chemii. – Sprawdzone środki to zresztą zazwyczaj środki skuteczniejsze i zdecydowanie wydajniejsze. Gdy jakaś firma sprzątająca bierze je od nas na próbę, jestem spokojny, że będziemy współpracować dłużej – podkreśla.

Sprawdź stan połączenia z internetem